Toca Life World - Create stories & make your world Icon

Toca Life World - Create stories & make your world

1M492.5 MB3.76
Ứng dụng tin cậy
Tải về

Mô tả của Toca Life World - Create stories & make your world

Learn more about Toca Boca and our products at tocaboca.com.

Privacy is an issue that we take very seriously. To learn more about how we work with these matters, please read our privacy policy: https://tocaboca.com/privacy. Create stories and build your own world with Toca Life World. You’ll get all the fun of your other favorite Toca Life apps such as City, Vacation, Office, Hospital and more, all together in one place.

INTRODUCING TOCA LIFE: WORLD
Want to give grandma a wild hairstyle? Bring a sloth to the Skate Park? Or just hang out with friends? If you thought it was fun to dive into a Toca Life app and do whatever you want then you were right. This is your own world, where you’ll discover that anything is possible. Make storylines and explore the possibilities today.

You can even go further and create stories with your favorite characters in any location you want. Want to take a pet to School? Go for it. Take the doctor to the Salon and dye her hair green? Rock on. In Toca Life World you’re the boss. Create stories and play the way you want.

MAKE STORYLINES & BUILD YOUR OWN WORLD - WHY YOU’LL LOVE TO PLAY TOCA LIFE WORLD

FIRST 8 LOCATIONS & 39 CHARACTERS INCLUDED
You can visit Bop City, a vibrant city area with 8 different locations for you to discover, like the hairdresser, the shopping mall and food court, or even an apartment. It’s a great start when you want to build your own world!

KEEP THE TOCA LIFE APPS YOU ALREADY HAVE
Do you already play other apps within the Toca Life series? City? Vacation? Office? Great! When you download Toca Life World, we’ll help you bring all of that stuff into the mega-app. Then you can start mixing and matching locations and characters to create heaps of new storylines.

BUY NEW LOCATIONS AND CHARACTERS
If you want to discover more locations, that’s cool. Toca Life World has a shop where more than 50 locations, 300 characters, and 125 pets are available for purchase. With different prices from small to big, you can decide to add a little or a lot. We’ll always be updating with more locations, characters and crazy things to do.

GIFTS EVERY WEEK
Guess what? You don’t need to make purchases in the shop to get new items to add to your world. Check back every week and discover exclusive surprise gifts!

Don’t miss out on a moment of fun and discover all the exciting storylines, characters, and locations that are waiting for you by downloading Toca Life World today.

About Us:

At Toca Boca, we believe in the power of play to spark kids’ imaginations and help them learn about the world. We design our products from the kids' perspective to empower kids to be playful, to be creative and to be who they want to be. Our products include award-winning apps that have been downloaded more than 200 million times in 215 countries and offer fun, safe, open-ended play experiences.
Tìm hiểu thêm về Toca Boca và các sản phẩm của chúng tôi tại tocaboca.com.

Quyền riêng tư là một vấn đề mà chúng tôi rất coi trọng. Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi làm việc với những vấn đề này, vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi: https://tocaboca.com/privacy. Tạo câu chuyện và xây dựng thế giới của riêng bạn với Toca Life World. Bạn sẽ nhận được tất cả những điều thú vị của các ứng dụng Toca Life yêu thích khác của bạn như Thành phố, Kỳ nghỉ, Văn phòng, Bệnh viện và hơn thế nữa, tất cả cùng ở một nơi.

GIỚI THIỆU CUỘC SỐNG TOCA: THẾ GIỚI
Bạn muốn cho bà một kiểu tóc hoang dã? Mang một con lười đến Công viên Skate? Hay chỉ đi chơi với bạn bè? Nếu bạn nghĩ thật thú vị khi đi sâu vào ứng dụng Toca Life và làm bất cứ điều gì bạn muốn thì bạn đã đúng. Đây là thế giới của riêng bạn, nơi bạn sẽ khám phá ra rằng mọi thứ đều có thể. Tạo cốt truyện và khám phá những khả năng ngày hôm nay.

Bạn thậm chí có thể đi xa hơn và tạo ra những câu chuyện với các nhân vật yêu thích của bạn ở bất kỳ vị trí nào bạn muốn. Bạn muốn đưa một con thú cưng đến trường? Cứ liều thử đi. Đưa bác sĩ đến Salon và nhuộm tóc màu xanh lá cây? Đá vào. Trong Toca Life World, bạn là ông chủ. Tạo câu chuyện và chơi theo cách bạn muốn.

KIẾM CÂU CHUYỆN & XÂY DỰNG THẾ GIỚI CỦA BẠN - TẠI SAO BẠN YÊU THÍCH CHƠI THẾ GIỚI CUỘC SỐNG TOCA

8 VỊ TRÍ ĐẦU TIÊN & 39 ĐẶC ĐIỂM BAO GỒM
Bạn có thể ghé thăm Bop City, một khu vực thành phố sôi động với 8 địa điểm khác nhau để bạn khám phá, như tiệm làm tóc, trung tâm mua sắm và khu ẩm thực, hoặc thậm chí là một căn hộ. Đó là một khởi đầu tuyệt vời khi bạn muốn xây dựng thế giới của riêng mình!

GIỮ NHỮNG CUỘC ĐỜI SỐNG TOCA BẠN ĐÃ CÓ
Bạn đã chơi các ứng dụng khác trong loạt Toca Life chưa? Thành phố? Kỳ nghỉ? Văn phòng? Tuyệt quá! Khi bạn tải xuống Toca Life World, chúng tôi sẽ giúp bạn mang tất cả những thứ đó vào ứng dụng lớn. Sau đó, bạn có thể bắt đầu trộn và kết hợp các vị trí và nhân vật để tạo ra hàng đống cốt truyện mới.

MUA VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM MỚI
Nếu bạn muốn khám phá nhiều địa điểm hơn, điều đó thật tuyệt. Toca Life World có một cửa hàng nơi có hơn 50 địa điểm, 300 nhân vật và 125 thú cưng có sẵn để mua. Với các mức giá khác nhau từ nhỏ đến lớn, bạn có thể quyết định thêm một chút hoặc nhiều. Chúng tôi sẽ luôn cập nhật với nhiều địa điểm, nhân vật và những điều điên rồ hơn để làm.

QUÀ TẶNG MERYI TUẦN
Đoán xem cái gì? Bạn không cần mua hàng trong cửa hàng để nhận các mặt hàng mới để thêm vào thế giới của bạn. Kiểm tra lại mỗi tuần và khám phá những món quà bất ngờ độc quyền!

Don Tiết bỏ lỡ một khoảnh khắc vui vẻ và khám phá tất cả các cốt truyện, nhân vật và địa điểm thú vị đang chờ đợi bạn bằng cách tải xuống Toca Life World ngay hôm nay.

Về chúng tôi:

Tại Toca Boca, chúng tôi tin vào sức mạnh của trò chơi để khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ em và giúp chúng tìm hiểu về thế giới. Chúng tôi thiết kế các sản phẩm của chúng tôi từ quan điểm của trẻ em để trao quyền cho trẻ em vui tươi, sáng tạo và trở thành người mà chúng muốn trở thành. Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm các ứng dụng đã giành giải thưởng đã được tải xuống hơn 200 triệu lần tại 215 quốc gia và mang đến trải nghiệm chơi vui vẻ, an toàn, kết thúc mở.

Đọc thêm

Xếp hạng của người dùng

Những đánh giá và xếp hạng này đến từ người dùng ứng dụng Aptoide. Để đánh giá và xếp hạng ứng dụng này, vui lòng cài đặt Aptoide

3.76
0
5
798
4
120
3
274
2
90
1
238

Đảm bảo ứng dụng tốt

Ứng dụng này đã vượt qua các kiểm tra an ninh về virus, phần mềm độc hại và các tấn công độc hại khác cũng như không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Đánh giá của người dùng

Ứng dụng tương tự Toca Life World - Create stories & make your world

Toca Life World - Create stories & make your world - Thông tin APK

Phiên bản APK
1.25.1
Khả năng tương thích với Android
Android 4.4 - 4.4.4+ (KitKat)
Lập trình viên
Toca Boca
Chính sách riêng tư
http://tocaboca.com/privacy
Giấy phép
11
Thông tin chi tiết